Allmänt  |  Företag  |  Deltagare  


Anmälan till Skånetrampar sker i två steg ..

  1. Företaget anmäler sig
    När anmälan är gjord skickas en bekräftelse till din e-postadress med företagets aktiveringskod. Koden är unik för er arbetsplats och används för att anmäla sig som deltagare i Skånetrampar.

    Gå direkt till  "Företagsanmälan"

  2. Deltagare anmäler sig
    Innan du anmäler dig som deltagare i Skånetrampar behöver du veta arbetsplatsens/företagets aktiveringskod. Om du är osäker på er medverkan kan du skicka ett mail till info@trampar.se.

    Gå direkt till  "Deltagaranmälan"