Allmänt  |  Hälsa  |  Miljö  |  Säkerhet  
 

Cykeln istället för bilen
Visste du att hälften av alla bilresor i Sverige är kortare en fem kilometer?

De korta bilresorna är värst för miljön och står för 26 procent av avgasutsläppen, men bara för 3 procent av körsträckan. Detta beror på att katalysatorn inte fungerar optimalt förrän den blivit varm och nått driftstemperatur. Utöver avgasutsläppen så släpper bilarna ut koldioxid som är en växthusgas som på verkar vårt klimat. En genomsnittlig bil i Sverige släpper ut cirka 2 kg koldioxid per mil. Detta innebär att när du cyklar så skonar du miljön från dessa utsläpp jämfört med om du skulle ha tagit bilen.

Minst en tredjedel av ett typiskt tjänsteföretags koldioxidutsläpp kommer från personalens resor till, från och i arbetet.
Tänk på att cykeln kan vara en del av din resa. Ta cykeln till och från kollektivtrafiken och spara ännu mer CO2.
En långsiktigt hållbar utveckling kräver förändringar i livsstil och konsumtionsmönster.