Allmänt  |  Hälsa  |  Miljö  |  Säkerhet  
 

Det hela är enkelt. Vi vill att fler ska upptäcka vilket utmärkt färdsätt cykeln är.

Förutom att cykeln är bra både utifrån ett hälso- och miljöperspektiv så är cykeln dessutom många gånger snabb, smidig, enkel och billig.

            Det hela började med att Hållbar Mobilitet Skåne, Malmö stad, Lunds kommun, Kristianstads kommun, Eslövs kommun och Vägverket Region Skåne träffades och diskuterade olika möjligheter att driva en regional cykelkampanj för att stimulera till ökad arbetspendling med cykel. Tillsammans bestämde vi oss, efter att ha tittat på en del olika alternativ, att arrangera en kampanj tillsammans med Korpen. Detta passade bra eftersom Korpen arbetar med hälsa och friskvård och vi arbetar med miljö – en väldigt bra kombination när det handlar om cykling.

Fler var intresserade av att vara med. Region Skåne, Trelleborgs kommun, Vellinge kommun, Hässleholms kommun och Burlövs kommun hoppade på tåget och vår förhoppning är att fler kommuner ska koppla på efterhand.

Vi har sett dem förut. Kampanjer och tävlingar där det gäller att cykla till, från och i jobbet. Alla dessa kampanjer har haft blandade resultat och graden av deltagande har varierat.
Varför har vi  valt att starta en sådan kampanj i Skåne? Jo, vi tror att vi genom att satsa på masskommunikativa åtgärder tillsammans med större företagsutskick kan nå fler. Vi tror att vi skapar en mer lättillgänglig kampanj genom att ha en bra hemsida och en portal som har fler funktioner som gör det hela enklare och roligare. Genom att samverka når vi längre…

Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter vars huvudfinansiärer är Region Skåne, Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Centrat finansieras också av Naturvårdsverkets Klimatinvesteringsprogram och deltagaravgifter.

Motto: Att cykla är ett smart färdsätt som ger bättre hälsa, ger god kondition, ger bättre ekonomi och är bra för miljön.