Allmänt  |  Hälsa  |  Miljö  |  Säkerhet  
 

Hälsoaspekter av cykling

Upplevd tidsbrist är en väsentlig faktor inom den generella hinderbilden för fysisk aktivitet. Behovet av förflyttning mellan hemmet och arbetet är en intressant möjlighet till fysisk motion. Fysisk arbetspendling kan vara en viktig del i en strategi för att undvika fetma och på så sätt förbättra folkhälsan.

Arbetsgivare som i ett projekt uppmuntrar sina anställda att aktivera sig på väg till och från jobbet kan lätt tjäna fem gånger sitt satsade kapital även om arbetsgivarens val skulle vara en fullservad årstidsanpassad leasingcykel. Mer fysisk aktivitet är den mest lönsamma förändring en soffpotatis kan göra för att förbättra sin livsstil och minska risken för att bli sjuk och dö i förtid. Minimigränsen är 30 minuter fysisk aktivitet om dagen och det är inte frågan om att bli svettig, utan bara genomvarm. En lämplig cykelsträcka är i detta avseende 3-4 kilometer enkel resa.