Allmänt  |  Portalen  |  Tävlingen  |  Priser  |  Avgift  |  Arrangör  |  Vanliga frågor  |  Referenser  


Skånetrampar arrangeras av Korpen Skåne/Halland på uppdrag av Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter vars huvudfinansiärer är Region Skåne, Trafikverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Centrat finansieras också av Naturvårdsverkets Klimatinvesteringsprogram och deltagaravgifter.

www.hmskane.se

   

Korpen är ett specialidrottsförbund inom RF med ett särskilt ansvar för att organisera, utveckla och sprida den arbetsplatsanknutna idrotten samt den hälsoinriktade motions- och rekreationsidrotten.

www.korpenskanehalland.se

 
 

Om ni har önskemål om andra aktiviteter, föreläsningar etc. inom områdena hälsa och miljö eller vill profilera er tillsammans med Skånetrampar är ni välkomna att höra av er till info@trampar.se.