Allmänt  |  Portalen  |  Tävlingen  |  Priser  |  Avgift  |  Arrangör  |  Vanliga frågor  |  Referenser  
 

Vanliga frågor

Fråga:
Varför går det inte att logga in med lösenordet från föregående år?

Svar:
Efter varje år raderas samtliga uppgifter i systemet. Detta eftersom vi i förväg inte vet vilka företag som önskar medverka nästkommande år. Du behöver därför göra om din anmälan som deltagare med hjälp av företagets/arbetsplatsens nya aktiveringskod. Om du inte har tillgång till den nya koden eller vet om ditt företag är anmält kan du skicka ett mejl till info@trampar.se.

Fråga:
När är sista anmälningsdag?

Svar:
Det finns ingen sista anmälningsdagför deltagare vilket gör det möjligt för såväl företag/arbetsplats som deltagare att anmäla sig även under pågående tävlingsperiod. 

Fråga:
Vad innebär "Kostnadstaket"?

Svar:
Kostnadstaket grundar sig på antalet anställda och är en "rabattfunktion" som gör att deltagaravgifterna kraftigt reduceras om många anställda från företaget/ arbetsplatsen anmäler sig som deltagare. Kostnadstaket är det maximala belopp ett företag / en arbetsplats kan komma att få betala i deltagaravgifter oavsett antal medverkande. Om antalet anmälda deltagare á 120 kr inte når upp till kostnadstaket debiteras 120 kr/deltagare.

Fråga:
Kan man anmäla flera personer till laget på en gång?

Svar:
Ja, men det är endast lagledaren dvs den som skapat laget som har denna funktion. Funktionen finns tillgänglig i samband med att laget skapas samt på "portalen" när lagledaren loggat in.

Fråga:
Går det att ta bort en anmäld deltagare?

Svar:
Det går att ta bort deltagare innan den tävlingsperiod arbetplatsen anmält sig till startar. Kontakta info@trampar.se.

Fråga:
Kan man byta lag om man hamnat fel?

Svar:
Deltagare som önskar byta lag inom företaget skall försäkra sig om plats i annat lag och därefter via sin lagledare lämna besked om önskad lagtillhörighet till info@trampar.se senast den 29 april för vårperioden och mellan den 9 september för höstperioden. 

Fråga:
För att vi ska kunna vara med i Skånetrampar som en arbetsplats behöver vi interndebitera respektive avdelning/förvaltning i efterhand. Är det möjligt att med fakturan få en förteckning över respektive deltagares avdelnings-/förvaltningstillhörighet?

Svar:
Hör av er till info@trampar.se innan era anställda börjar anmäla sig så lägger vi in era avdelningar/förvaltningar i anmälningsformuläret för deltagare och när tävlingsperioden är slut får ni, tillsammans med fakturan, ett underlag om förvaltningstillhörighet för era deltagare.

Fråga:
Vi jobbar på ett företag där arbetsgivaren inte vill betala personalens deltagaravgifter och kostnader för cykeldatorer. Kan vi ändå vara med i Skånetrampar?

Svar:
Ni kan vara med om arbetsgivaren kan tänka sig att betala för deltagaravgifter och i efterhand reglera kostnaden med de anställda.

Fråga:
Måste man använda en cykeldator för att vara med i Skånetrampar?

Svar:
För att öka motivationen rekommenderar vi alla att använda cykeldator. Om cykeldator ej används görs en uppskattning av antalet cyklade kilometer i samband med registreringen.

Fråga:
Hur vet ni vad som ska faktureras vår arbetsplats?

Svar:
För varje person, som med er arbetsplats aktivieringskod anmält sig som deltagare i Skånetrampar debiteras 120 kr., dock aldrig mer än företagets kostnadstak.

Fråga:
När sker fakturering av deltagaravgifter och ev beställda cykeldatorer/reflexvästar?

Svar:
Fakturering sker efter avslutad vår- och höstperiod med 30 dagars betalningsvillkor.