Allmänt  |  Portalen  |  Tävlingen  |  Priser  |  Avgift  |  Arrangör  |  Vanliga frågor  |  Referenser  
 

Portalen nås genom att logga in med sitt användarnamn och lösenord.

På Portalen

 • Kan man sätta upp mål för sitt cyklande,
  räkna ut sitt BMI, ändra lösenord etc.

 • Registrerar man sina cykelsträckor.

 • Kan man ha koll på: 
  - sina lagkamrater
  - lagen på företaget
  - lagen i hela Skåne
  - företag i Skånetrampar
  - företag i respektive kommun
 • Dessutom får man reda på
  - antal cyklade kilometer
  - förbrukad mängd kcal
  - sparade pengar
  - minskade koldioxid utsläpp

 Alla har tillgång till portalen 30 dagar efter det att den eller de tävlingsperioder man anmält sig till är slut.