Allmänt  |  Portalen  |  Tävlingen  |  Priser  |  Avgift  |  Arrangör  |  Vanliga frågor  |  Referenser  
 

Så här går tävlingen till

Varje lag ska bestå av 4-15 personer. Om laget är färre än 4 kan deltagarna ändå registrera sina aktiviteter men deltar inte i utlottningar och kan inte vinna några övriga priser. Så snart laget blir tillräckligt antal är de med i utlottningar och kan vinna priser.

Under tävlingsperioden ska deltagaren regelbundet, helst dagligen och vid minst ett tillfälle/vecka, registrera cyklad sträcka. Har man inte daglig tillgång till dator använder man sig av ”Fickisen” och registrerar i efterhand, dock vid minst ett tillfälle/vecka. 

Fickis finns att hämta här >> (spara på datorn och skriv ut som dubbelsidig utskrift)

Alla kan vinna!

När de två tävlingsperioderna är slut utses vinnarna i lagtävlingen utifrån följande kriterier:

  • De lag som medverkar i en period och där lagmedlemmarna registrerat att man cyklat minst 10 dagar erhåller en "lottsedel”.
  • De lag som medverkar i båda perioderna och där lagmedlemmarna registrerat att man cyklat minst 10 dagar under respektive period erhåller två ”lottsedlar”.
  • Deltagare i vinnande lag som inte uppfyller kraven att ha registrerat minst 10 dagars cykling är inte berättigad till del av lagpriset.

Vinnarna i den individuella tävlingen utses utifrån följande kriterier:

  • De personer som registrerat att de cyklat minst 10 dagar under en tävlingsperiod erhåller en ”lottsedel”. De personer som registrerat att de cyklat minst 10 dagar under respektive period erhåller två ”lottsedlar”.

Deltagande i båda perioderna ger dubbel vinstchans!

Observera följande!

  • Anmälda deltagare kan inte tas bort under pågående period.
  • Deltagare som önskar byta lag inom företaget skall försäkra sig om plats i annat lag och därefter via sin lagledare lämna besked om önskad lagtillhörighet till info@trampar.se senast den 5 maj för vårperioden och mellan den senast den 8 september för höstperioden. 
  • Deltagare i vinnande lag som inte uppfyller kraven att ha registrerat minst 10 dagars cykling enligt ovan är inte berättigad till del av lagpriset.
  •