Allmänt  

 Skånetrampar 2013

  Vinnare Skånetrampar 2013

Bästa lag
Bästa lag totalt i Skånetrampar 2013 är SUS-CykelENDar med lagmedlemmarna Lena Larsson, Bertil Nilsson, Anders Frid och Karin Ivansdotter har i genomsnitt cyklat 2310 kilometer per person. I våras hade laget ytterligare en lagmedlem i Henrik Borg. SUS-CykelENDars lagmedlemmar arbetar på Endokrinologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus, Region Skåne. Lagmedlemmarna premieras med ett diplom och lite blommor.

Bästa lag avseende arbets- och tjänsteresor
Bästa lag om man exkluderar fritidsresorna är lag Kulturtramparna från Utbildnings- och kulturförvaltningen i Burlövs kommun. Lagmedlemmarna Wilma Preza, Harald Winter, Irene Petersson, Maria Albini och Roya Tahmidi har i genomsnitt cyklat 1215 kilometer per lagmedlem. Laget premieras med en statyett.

Bästa cyklist
Bästa cyklist i Skånetrampar är Wilma Preza från lag Kulturtramparna, Burlövs kommun. Wilma har under Skånetrampars tolv veckor cyklat 4780 kilometer.

Runner up
Tvåa i Skånetrampar är Roland Bengtsson från lag Gåinteförlångt, Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs stad. Roland har cyklat totalt 4357 kilometer.

Bästa kommun
Bästa kommun i Skånetrampar är Burlövs kommun. Kommunens deltagare har cyklat i genomsnitt 532 kilometer per person. Kommunen premieras med en statyett.

Bästa företag
Bästa företag i Skånetrampar är Rehabenheten, Lunds kommun där de anställda cyklat 710 km per person. Företaget premieras med en statyett.


Vinnare i utlottningen av lagpriser
1:a pris – SPA och cykelhelg i Skåne
Lag SUS-NK op från Skånes universitetssjukhus, Region Skåne vinner förstapriset som är en SPA- och cykelhelg i Skåne. Lagmedlemmar: Charlotte Hansson, Eva Larsson, Carin Larsson, Babar Kahlon, Fredrika Jurland, Gisela Norrman, Eva-Christina Jönsson och Ann Gyllenberg.

2:a pris – Cykeldagstripp till Ven
Lag HBG-Solstrålarna från Helsingborgs lasarett, Region Skåne vinner en dagstripp till Ven för hela laget. Lagmedlemmar: Annmarie Svensson, Christina Bengtsson, Pia Wallin-Hansson, Lena Larsson och Charlott Davidsson.

3:e pris – Presentkort på Ticnet á 500 kr per person
Lagmedlemmarna Maria Klintenberg, Ylva Wessman, RosMarie Geidenstam, Lena Olsson, Marita Jonsson, Henrik Borg och Martin Sundell i lag SUS-sockertopp, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne vinner vars ett presentkort på Ticnet.


Vinnare i utlottningen av individuella priser

1:a pris – Cykelhelg i Skåne för två personer
Christina Tordsson
, Farthållarna, Rehabenheten, Lunds kommun

2:a pris – Presentkort hos cykelhandlare á 2000 kr
Karin Andersson
, SUS-stödhjulen, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne

3:e pris – Presentkort på Ticnet á 1000 kr
Ulf Hasselgren
, Rw cyklar, Helsingborgs stad

4:e-8:e pris – Solcellsladdad framlampa
Ulrika Björck
, SUS-TRAMPoLEAN, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
Marita Hansson, PSY-KELTRAMPARE, Psykiatri Skåne, Region Skåne
Yvonne Holmström, SUS-Team Stars, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
Marianne Björk, HBG-In da hood, Helsingborgs lasarett, Region Skåne
Janica Lillberg, HBG-menscyklarna, Helsingborgs lasarett, Region Skåne

9:e-11:e pris - Cykeldator
Ann-Britt Karlsson
, ÄNG-MTA, Ängelholms sjukhus, Region Skåne
Åsa Svensson, HAB-HMC LUND, Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne
Ann-Louis Nilsson, Lahem bikers, AB Landskronahem

12:e-15:e pris - Cykelkorgsskydd
Lena Jensen
, HBG-Viidetgröna, Helsingborgs lasarett, Region Skåne
Iréne Edqvist, KON-Pillertramp, Koncernkontoret, Region Skåne


Höstens vinnare

Bästa cykelpendlare
Bästa cykelpendlare under höstens sex veckor är Wilma Preza från Utbildnings- och kulturförvaltningen i Burlövs kommun. Wilma har under höstens sex veckor cyklat 1813 kilometer till och från jobbet.

Bästa tjänstecyklist
Bästa tjänstecyklist är Margareta Stålhammar från lag Rosentramparna på Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun. Margareta har under hösten cyklat 295 kilometer i tjänsten.

Bästa fritidscyklist
Bästa fritidscyklist är Pernilla Lundbladh från lag SUS-Dom Intensiva, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne. Pernilla har cyklat 2693 kilometer på fritiden under höstens sex veckor.

Wilma, Margareta och Pernilla får vars två biobiljetter.

Utlottade priser
Följande personer har vunnit vars en cykeldator i höstperiodens utlottning
Mats Almslund, Dalhemscyklarna, Helsingborgs stad
Pia Sandell, SUS-ar förbi, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne
Labied Abdul-Aziz, Heta gänget, Gatukontoret, Malmö stad
Annette Bing, Vilda Väster, Hemvården Väster 1, Lunds kommun
Kerstin Asterhag, HBG-Olympiaden, Helsingborgs lasarett, Helsingborg

 

 

 


Veckans lag hösten 2013


Veckans lag vecka 41 - fritidsresor

Vecka 41 så var lag HBG-Nertrampad flitigast när det gäller att cykla på fritiden. Laget kommer från Helsingborgs lasarett, Region Skåne. Laget består av lagledaren Anders Johansson och lagmedlemmarna Gisela Hansson, Johan Sjöberg, Magnus Arthursson och Tobias Lilieblad. Lagmedlemmarna har under veckan cyklat i genomsnitt 60,0 km per person på fritiden.

 

Vecka 40 - tjänsteresor

Veckans lag vecka 40 var lag Farthållarna från Rehabenheten, Lunds kommun. Lagmedlemmarna cyklade under veckan i genomsnitt 21,1 km per person i tjänsten. Med detta resultat var de bäst avseende tjänsteresor under veckan. Laget består av lagledaren Ingrid Lundgren och hennes lagkamrater Christina Tordsson, Elin Ottosson, Eva Kjellberg, Johanna Edeheim, Karin Carlquist, Lena Svensson, Odd Skyborn, Sara Arnljung och Tomas Pamin.

 

Vecka 39 - arbetsresor

Vecka 39 så var lag Kulturtramparna flitigast när det gäller att cykla till och från jobbet genom att cykla i genomsnitt 99,6 km per person under veckan. Lagmedlemmarna Irene Petersson (lagledare), Harald Winter, Maria Albini och Wilma Preza arbetar på Utbildnings- och kulturförvaltningen på Burlövs kommun.

 

Vecka 38 - fritidsresor

Vecka 38 så var lag SUS-Dom Intensiva flitigast när det gäller att cykla på fritiden. Laget kommer från Skånes universitetssjukhus, Region Skåne. Laget består av lagledaren Pia Brorsson och lagmedlemmarna André Svensson, Bille Zlojutro, Britt-Mari Nilsson, Christina Calling, Eva Åkerman, Fred Riessen, Helena Svensson, Jessika Nilsson, Mats Hansson, Nina Hammarström, Pernilla Lundbladh och Torbjörn Jacobsson. Lagmedlemmarna har under veckan cyklat i genomsnitt 62,3 km per person på fritiden.

 

Vecka 37 - tjänsteresor

Veckans lag vecka 37 var lag Rosentramparna från Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun. Lagmedlemmarna cyklade under veckan i genomsnitt 19,9 km per person i tjänsten. Med detta resultat var de bäst avseende tjänsteresor under veckan. Laget består av lagledaren Christin Engman och hennes lagkamrater Cathrine Olsson, Gun-Marie Edvardsson, Heléne Hansson, Ingmari Fahlén, Irene Ahlgren, Karin Nilsson, Katarzyna Badat, Malin Nilsson, Margareta Stålhammar, Matts Hammer, Monica Göransson, Monica Hammer och Sofia Saud.

 

Vecka 36 - arbetsresor

Vecka 36 så var lag SUS-CykelENDar flitigast när det gäller att cykla till och från jobbet genom att cykla i genomsnitt 103,3 km per person under veckan. Lagmedlemmarna Lena Larsson (lagledare), Anders Frid, Bertil

Nilsson och Karin Ivansdotter arbetar på Endokrinologiska avdelningen på Skånes universitetssjukhus, Region

Skåne.

 

 

 
Vinnare vecka 22 fritidsresor
Vecka 22 så var lag SUS-Flickracet flitigast när det gäller att cykla på fritiden. Lagmedlemmarna arbetar på Barn-kirurgiska kliniken på Skånes universitetssjukhus i Lund.
   På bilden till höger ser du lagledaren Birgitta Leijman (längst till vänster) följd av lagmedlemmarna Ingrid Billström, Inga Pedersen, Marianne Leo och Sandra Sandberg. Lagmedlemmarna har under veckan cyklat i genomsnitt 110,8 km per person på fritiden.

Lite om vinnarna
Inga arbetar på avd 65 och cyklar i ur och skur till och från Staffanstorp. Birgitta, Ingrid, Marianne och Sandra arbetar på Barnkirurgens mottagning och är lite mer restriktiva och tar sig gärna en titt ut och gör en bedömning innan de bestämmer sig för om det blir cykeln eller bussen
  
Hela gänget tycker om att ta sig runt med cykel och efter helgen blir det en diskussion om olika cykeläventyr.

 

 

Veckans lag vecka 21 - tjänsteresor 
Veckans lag vecka 21 är lag Vilda Väster från Hemvården Väster 1, Lunds kommun. Lagmedlemmarns har under veckan cyklat i genomsnitt 16 km per person i tjänsten. Med detta resultat var de näst bäst avseende tjänsteresor, bara slagna av lag Rosentramparna som cyklat 20,7 km per person under veckan. Laget består av lagledaren Sivbritt Kragh och hennes lagkamrater Annette Bing, Carina Kronkvist, Cecilia Nilsson, Joanna Maveus, Karin Ohlson, Kerstin Mattsson, Margareta Ragnarsson, Marie Kristoffersson, Masoomeh Kohandelnezad, Pia Nilsson, Ruza Rajic, Sara Kunnos Wiklund och Zandra Månsson.

 

 
Vinnare vecka 20
Vecka 20 så var lag SUS-källartroll flitigast när det gäller att cykla till och från jobbet genom att cykla i genomsnitt 75,2 km per person under veckan. Lagmedlemmarna arbetar på Skånes Universitetssjukhus och lagnamnet kommer av att de arbetar och träffas i källaren på Reumatologhuset i Lund.

På bilden till höger ser du lagmedlemmarna Kajsa Sjöstrand, Anna Persson, Sara Nilsund, Maria Jacobsson (lagledare) och Katarina Ferm. Eva Nilsson, den sjätte lagmedlemmen, är och solar och aktiverar sig på annan ort.

Lite om vinnarna
Kajsa och Maria arbetar på reumatologens forskning och biobank. Eva arbetar på avdelning 51 och Anna, Katarina och Sara arbetar på Hälsoenheten med fysisk rehabilitering av kranskärlpatienter samt fysisk aktivitet på recept (FaR).

Vinnare vecka 17 och 19
Vecka 19 så cyklade lagmedlemmarna i SUS-CykeENDar i genomsnitt 145 km per lagmedlem på fritiden. Med detta blev de veckans lag gällande fritidsresor.
Vecka 17 så var lag SUS-CykelENDar flitigast när det gäller att cykla till och från jobbet. Under veckan cyklade lagmedlemmarna 89,4 km till och från jobbet per lagmedlem.

Lagmedlemmarna arbetar på Endokrinologiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus. På bilden ser du Anders Frid och lagledaren Lena Larsson med sina cyklar och Karin Ivansdotter till höger. Med på bilden är också kliniken i Lund respektive Malmö. Övriga lagmedlemmar som saknas på bild är Henrik Borg och Bertil Nilsson.
 
Lite om vinnarna
Anders och Henrik är läkare på Endokrinologiska kliniken och diskuterar dagligen motion med patienter som har diabetes. Lena har det praktiska ansvaret för maten på kliniken och Bertil är forskningssjuksköterska. Karin är sjuksköterska med inriktning mot klassisk endokrinologi.

Veckans lag vecka 18 - tjänsteresor
Vecka 18 så var lag Rosentramparna från Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun, flitigast att cykla i tjänsten 19,6 km per lagmedlem blev det under veckan. Lag Rosentramparna består av lagledaren Christin Engman (överst på bilden till höger) och lagmedlemmarna Margareta Stålhammar, Malin Nilsson och Katarzyna Badat.

Lite om vinnarna
Margareta, Malin och Katarzyna arbetar som undersköterskor i hemvården Rosengården. Christin arbetar som undersköterska i Team för trygg hemgång. Margareta och Christin är hälsoinspiratörer på arbetsplatsen.


 

 

 

 

Skånetrampar 2012

Skånetrampar 2011

Skånetrampar 2008