Allmänt  
 

Marknadsför Skånetrampar internt på företaget/arbetsplatsen!

För att göra den interna informationen mer effektiv på er arbetsplats finns följande material att ladda ner och skriva ut:

  • Affisch i A4 format, är "skrivbar" vilket innebär att ni kan skriva er aktiveringskod etc. på affischen före utskrift.  
  • Flyer 95 x 210 mm, är "skrivbar" före utskrift och lämplig att dela ut eller lägga i personalrum etc.
  • Folder i A4 format.
  • Logotype för Skånetrampar att placera på Intranät, i informationsskrifter etc.

Materialet är i pdf-format.

Hämta affisch

Klicka här för att ladda ner A4

 

 

Hämta flyer

Klicka här för att ladda ner flyer

 

 

Hämta folder (Det finns ingen folder för 2014)

Klicka här för att ladda ner folder

Hämta logotype

Klicka här för logotype

 

Klicka här för bild nedan

Information till medarbetarna

Här finns en färdig information att använda till medarbetarna när ni anmält företaget till Skånetrampar 
Ladda ner pdf >>

Information i lönekuvertet!

Ett bra sätt att nå ut till de anställda är att i lönekuverten bifoga aktiveringskoden tillsammans med information om att arbetsplatsen är med i Skånetrampar.

Anmäl hela laget på en gång!

Underlätta för dina lagkamrater och anmäl dem samtidigt som du bildar laget och anmäler dig själv. Om du har arbetskamrater som inte har daglig tillgång till dator eller "inte har tid" kan detta vara ett bra sätt att få med dem i Skånetrampar. Cykla och registrera sina kilometer får de dock göra själv!

Gör egna tävlingar!

Skapa en utmaningstävling mellan olika avdelningar/förvaltningar. Lagen på en avdelning tävlar mot lag på andra avdelningar i att cykla så många kilometer som möjligt och spara mest koldioxid. Den avdelning som besparat miljön mest koldioxidutsläpp vinner.

Utse periodens "Trampare" dvs den som använt sin cykel flitigast på företaget. Inför nästa period kan det även vara den medarbetare som förbättrat sitt cyklande mest jämfört med den första perioden som premieras.

Ta fram ett eget prisbord på företaget!

För att skapa engagemang på arbetsplatsen rekommenderar vi varje arbetsgivare att ta fram egna priser för att premiera duktiga och flitiga medarbetare. Priserna kan med fördel lottas ut regelbundet under tävlingsperioderna men även priser utifrån prestation för såväl lag som individuellt är uppskattat och stimulerande. Ett bra tips som även ökar medvetenheten om miljön är att i prestationspriserna utgå ifrån mängden ”sparad” CO 2 .

Kompetensutveckla inom Transporter och Motion & Hälsa

Inom Skånetrampar erbjuder vi företag och arbetsplatser föreläsningar och konsultation inom områdena Transporter och Motion & Hälsa till ett rabatterat pris. Erbjudandet genomförs i samarbete med Hållbar Mobilitet Skåne och Korpen Skåne/Halland. Kontakta Magdalena Nilsson tel: 044-309 34 55 om du vill veta mer.

"Fickisen" underlättar för alla att vara med!

Om det finns medarbetare som inte har regelbunden tillgång till dator och Internet kan de med fördel använda sig utav våra sk "fickisar".

En "fickis" är ett litet noteringshäfte där man dagligen skriver in hur mycket man cyklat för att en gång i veckan skriva över uppgifterna på www.trampar.se

Skriv ut som pdf >>
(välj dubbelsidig utskrift)

 

Information om cykling och säkerhet

Städernas cykelkartor

Cykla i Skåne

Trafikverket
Cykelguiden
Naturvårdsverket
Cykelfrämjandet
Svensk cykling
Malmö 
(Välj Tema > Transport > Cykelvägar >)
Lund
Kristianstad
Helsingborg
 
Tourism in Skåne

 

 

Har ni tips och idéer? Skicka dem till info@trampar.se så lägger vi ut dem på den här sidan.